Site icon SAT Merkezi

Amerika’da Üniversite Okumak için Gereken Sınavlar

Amerika’da üniversite okumak için sınavlar çokça merak edilen ve bizlerin de sıkça karşılaştığı sorular arasında yer alıyor. Amerika’da üniversite okumak isteyen öğrencilerin, başvuru sürecinin bir parçası olarak çeşitli sınavlara katılmaları ve akademik ve dil yeterliliklerini kanıtlamaları gerekiyor. Amerika üniversiteleri başvuru ve kabul koşulları açısından oldukça talepkâr olabiliyor. Söz konusu olan bu sınavları akademik yeterliliklerin ölçüldüğü sınavlar ve dil yeterliliklerinin ölçüldüğü sınavlar olmak üzere iki başlıkta incelemek mümkün.

Akademik Yeterlilik Sınavları

Akademik yeterlilik sınavları, öğrencilerin akademik beceri ve yeterliliklerini ölçen ve üniversite düzeyinde çalışma yapmaya hazır olup olmadıklarını anlayabilmek için uygulanan sınavlar şeklinde karşımıza çıkıyor. Tıpkı Türkiye’de ÖSYM tarafından uygulanan YKS gibi, Çin’in GaoKao’su gibi ya da Almanya’nın Abitur’u gibi Amerika’nın da çeşitli üniversite giriş sınavları bulunuyor. Bu sınavlar arasında, College Board tarafından hazırlanan ve her yıl yalnızca Amerika’da değil, dünya çapında milyonlarca öğrencinin girdiği SAT sınavı yer alıyor. Alternatif olarak sınavın adıyla aynı adı taşıyan ACT kurumu tarafından geliştirilen ve yine pek çok öğrencinin tercih ettiği üniversite giriş sınavlarından bir diğeri de ACT sınavı. SAT ve ACT sınavları lisans düzeyinde yükseköğretime geçiş için birer standart olarak kabul ediliyor.

SAT Sınavı

SAT ya da Scholastic Assessment Test, Amerika Birleşik Devletleri’nde üniversite kabulleri için yaygın olarak kullanılan standartlaştırılmış bir sınavdır. SAT sınavını meydana getiren her bir bölüm 200 – 800 puan aralığında bulunan bir skala üzerinden puanlanıyor. Toplam puan, sınavı oluşturan tüm bölümlerin puanlarının toplamından meydana geliyor ve en düşük 400 puan, en yüksek 1600 puan olabiliyor. Opsiyonel olan Essay bölümü 2 – 8 aralığında ayrıca puanlanıyor ve öğrencilerin  okuma, yazma ve analiz becerileri değerlendiriliyor. Öğrencilerin, okuma, yazma ve matematik alanlarında üniversite düzeyinde çalışma yapmaya hazır olup olmadıklarını değerlendirmek için tasarlanan SAT sınavından alacağınız 1400 – 1600 aralığında bir puan sizi rekabet gücü yüksek bir aday hâline getirecek ve çeşitli burs programlarının da kapısını açacaktır.

SAT sınavında zorlanıyor musunuz? Size yardımcı olabiliriz. İstanbul SAT kurs ve özel derslerimiz hakkında detaylı bilgi almak için hemen iletişime geçin.

SAT sınavı üç ana bölüme ayrılıyor. Bu bölümler;

 • Evidence-Based Reading and Writing (EBRW – Kanıt Esaslı Okuma ve Yazma)
  • Bu bölümde, okuma, yazma ve İngilizce dil alt bölümleri yer alıyor. Bu bölüm sınava katılan öğrencilerin okuduğunu anlama, sözcük bilgisi, dilbilgisi ve yazma becerilerini değerlendiriyor. Reading (Okuma) alt bölümü 52 sorudan meydana geliyor ve öğrencilere bu alt bölüm için 65 dakika süre veriliyor. Öte yandan Writing and Language (Yazma ve Dil) alt bölümü 44 sorudan meydana geliyor ve öğrencilere bu bölümü tamamlamaları için 35 dakikalık bir süre veriliyor.
 • Math (Matematik)
  • Bu bölüm öğrencilerin cebir, geometri ve trigonometri de dahil olmak üzere matematik ve analitik düşünme becerilerini değerlendiriyor. Sınavın matematik bölümünde hesap makinesi kullanılabilen ve kullanılamayan alt bölümler yer alıyor. Hesap makinesi kullanımına izin verilmeyen alt bölüm, 20 sorudan oluşuyor ve hesap makinesi kullanılabilen alt bölüm ise 38 sorudan meydana geliyor ve öğrencilere matematik bölümünün tamamı için 80 dakika süre veriliyor.
 • Seçime Bağlı Essay Bölümü
  • Her ne kadar Essay bölümü isteğe bağlı olsa da Amerika’da bulunan bazı üniversiteler öğrencilerin bu bölümü tamamlamalarını da talep edebiliyor. Bu bölümde öğrencilerden kendilerine verilen bir pasajı analiz etmeleri ve bu doğrultuda bir Essay yazmaları beklenir. Essay bölümünü tamamlamaları için öğrencilere 50 dakikalık bir süre veriliyor.

ACT Sınavı

SAT sınavı gibi ACT sınavı da Amerika Birleşik Devletleri’nde üniversite kabulleri için yaygın olarak kullanılan standardize bir sınav olarak biliniyor. Kâr amacı gütmeyen bir kurum tarafından SAT sınavına alternatif olarak geliştirilen ACT sınavı, SAT sınavına benzer akademik beceri ve bilgileri kapsıyor. ACT sınavı; İngilizce, Matematik, Okuma ve Fen Bilimleri olmak üzere dört bölümden meydana geliyor. ACT sınavı 1 – 36 aralığında yer alan bir ölçekte puanlandırılıyor. Tümleşik ACT sınav puanı, yine 1 – 36 aralığında bulunan ve sınavı meydana getiren dört bölümün ortalaması alınarak hesaplanan puandan meydana geliyor. SAT sınavında olduğu gibi ACT sınavının da opsiyonel bir Essay yazma bölümü bulunuyor. Sınavın yazma bölümüne de katılan öğrencilerin bu bölümden aldıkları puanlar, tümleşik sınav puanından ayrı hesaplanıyor ve öğrencilerin yazdıkları Essay 2 – 12 aralığında bir ölçekte puanlanıyor. Bu bölüm, özü itibarıyla lise İngilizce derslerinde ve giriş seviyesi üniversite kompozisyon derslerinde vurgulanan yazma becerilerini değerlendiriyor.

 • İngilizce Bölümü
  • Sınavın İngilizce bölümünde öğrencilerin dilbilgisi, noktalama, cümle yapısı ve söylem konularındaki bilgi ve becerileri test ediliyor. Bu bölüm 75 sorudan oluşuyor ve bu bölümde yer alan sorular, hatalar veya daha iyi alternatifler için değerlendirilecek altı çizili bölümler içeren birkaç pasajdan meydana geliyor. Öğrencilere sınavın bu bölümünü tamamlamaları için 45 dakikalık bir süre veriliyor.
 • Matematik Bölümü
  • Sınavın bu bölümü öğrencilerin matematik alanındaki bilgi ve muhakeme becerilerini test etmek üzere hazırlanıyor. ACT matematik bölümü 60 sorudan meydana geliyor ve cebir, geometri, trigonometri ve istatistik gibi konuları kapsıyor ve aynı zamanda problem çözme ve uygulamaya da odaklanıyor. Sınavın bu bölümünü tamamlamaları için öğrencilere 60 dakikalık bir süre tanınıyor.
 • Okuma Bölümü
  • Sınavın bu bölümünde, öğrencilere çeşitli tür ve tarzlarda pasajlar veriliyor ve bu pasajlar aracılığıyla öğrencilerin okuduğunu anlama ve analiz becerileri değerlendiriliyor. Bu bölüm 40 sorudan oluşuyor ve öğrencilere yöneltilen sorular; ana fikirlerin ve destekleyici ayrıntıların saptanması, çıkarımların yapılması, yazarın amacının ve üslubunun analiz edilmesi gibi unsurlar içeriyor. Bu bölümü tamamlamaları için öğrencilere 35 dakikalık bir süre veriliyor.
 • Fen Bilimleri Bölümü
  • Sınavın bu bölümünde öğrencilerin biyoloji, kimya, fizik ve yer bilimi gibi çeşitli alanlardaki bilimsel kavramlar ve ilkeler hakkındaki bilgi ve kavrayışları değerlendiriliyor. Bu bölümde öğrencilere yöneltilen sorular; grafikler, tablolar ve çizelgeler içeriyor ve öğrencilerden kendilerine verilen verileri analiz etmeleri, sonuçlar çıkarmaları ve bilimsel muhakeme uygulamaları bekleniyor. Sınavın bu bölümü 40 sorudan meydana geliyor ve tamamlamaları için öğrencilere 35 dakikalık bir süre veriliyor.
 • Seçime Bağlı Essay Bölümü
  • ACT sınavı ayrıca öğrencilerin bir Essay yazdığı isteğe bağlı bir yazma testi de sunuyor. Öğrencilerin bu testten alacakları puan, tümleşik puandan ayrı olarak rapor ediliyor ve bileşik puana dahil edilmiyor. Essay bölümü 2 – 12 aralığında puanlandırılıyor ve öğrencilerin yazma becerilerini değerlendiriyor. Bu bölüm için öğrencilere 40 dakikalık bir süre veriliyor.

Dil Yeterlilik Sınavları

Birleşik Devletler’de üniversite eğitimi almak isteyen uluslararası öğrencilerin, eğitim dilinin ve ana dilin İngilizce olduğu bir ülkede eğitim alacak olduklarından, İngilizce yeterliliklerini de kanıtlamaları gerekiyor. Bunun için öğrencilerin IELTS Academic, TOEFL iBT, PTE Academic gibi uluslararası alanda geçerli olan İngilizce yeterlilik sınavlarına katılmaları gerekiyor. IELTS ve TOEFL sınavları, İngilizce yeterlilik sınavları arasında en yaygın olarak kabul edilen ve güvenilen standartlaştırılmış sınavlar olarak biliniyor.

IELTS Sınavı

IELTS ya da International English Language Testing System, İngilizcenin iletişim dili olduğu yerlerde eğitim görmek veya çalışmak isteyen bireylerin İngilizce dil yeterliliklerini değerlendirmek için hazırlanıyor. Dünyanın dört bir yanındaki eğitim kurumları, işverenler ve hükümetler tarafından yaygın olarak tanınıyor.

IELTS sınavı; Listening (Dinleme), Reading (Okuma), Writing (Yazma) ve Speaking (Konuşma) olmak üzere dört bölümden meydana geliyor. IELTS sınavında her bölüm 0-9 arası bir ölçekte puanlanıyor ve genel puan bu dört bölümün ortalaması alınarak hesaplanıyor. IELTS sınavından alınan yeterlilik belgesinin 2 yıl geçerliliği bulunuyor.

 • Dinleme (Listening)
  • Bu bölümde sınav katılımcılarına dört adet kayıt dinletiliyor.
  • Bu kayıtlar monologlar ve konuşmalar arasından seçiliyor ve bu bölümü tamamlamaları için sınav katılımcılarına 30 dakika süre veriliyor.
 • Okuma (Reading)
  • Sınavın okuma bölümü üç uzun okuma pasajından oluşuyor.
  • Okuma pasajları; kitaplar, dergiler, gazeteler ve akademik makalelerden seçiliyor.
  • Bu bölümü tamamlamaları için sınav katılımcılarına 60 dakikalık bir süre veriliyor.
 • Yazma (Writing)
  • Yazma bölümünde sınav katılımcılarından bir diyagramı, grafiği veya bir süreci yazarak tanımlamaları ve kendilerine verilen bir konu hakkında Essay yazmaları isteniyor.
  • Bu bölüm için sınav katılımcılarına 60 dakikalık bir süre veriliyor.
 • Konuşma (Speaking)
  • Sınavın konuşma bölümü, kısa bir sohbet şeklinde gerçekleştiriliyor.
  • Bu sohbet, belirli bir konu üzerine bir konuşma ve tartışmadan oluşuyor ve bir sınav görevlisiyle yüz yüze yapılıyor.
  • Sınavın bu bölümü 11 – 14 dakika sürüyor.

TOEFL Sınavı

TOEFL iBT (İnternet Tabanlı Sınav), akademik amaçlar için dünyanın en yaygın kabul gören İngilizce dil yeterlilik sınavlarından biridir. Sınav, sınav katılımcılarının İngilizceyi üniversite sınıfları gibi akademik bir ortamda kullanma becerilerini değerlendirmek için hazırlanıyor.

Tıpkı IELTS sınavı gibi TOEFL iBT de Reading (Okuma), Listening (Dinleme), Speaking (Konuşma) ve Writing (Yazma) bölümlerinden meydana geliyor. Sınavın her bölümü için sınav katılımcılarına başarıları doğrultusunda 0 – 30 aralığında bir puan veriliyor ve katılımcıların sınavdan alabilecekleri toplam puan ise 0 – 120 aralığında yer alıyor. IELTS sınavı gibi TOEFL iBT’nin de 2 yıl geçerliliği bulunuyor.

 • TOEFL iBT Okuma Bölümü
  • TOEFL iBT Okuma bölümü, sınav katılımcılarının akademik bir ortamda kullanılan materyalleri ne kadar iyi okuyup anlayabildiğini değerlendirmek için hazırlanıyor.
  • Her biri yaklaşık 700 kelime uzunluğunda, pasaj başına 10 soru içeren 3 veya 4 okuma parçası içeriyor ve sınav katılımcılarına bölümdeki tüm soruları cevaplamak için 54 ila 72 dakika aralığında bir süre veriliyor.
 • TOEFL iBT Dinleme Bölümü
  • TOEFL iBT sınavının dinleme bölümü, sınav katılımcılarının İngilizce dilinde gerçekleşen konuşmaları ve dersleri anlayabilme yetisini ölçmek için tasarlanmış olup, akademik konulardaki dersleri, konuşmaları ve tartışmaları takip etme becerisini değerlendiriyor.
 • TOEFL iBT Konuşma Bölümü
  • TOEFL iBT sınavının konuşma bölümü, sınav katılımcılarının akademik ortamlarda etkili bir şekilde İngilizce konuşup konuşamadığını ölçmek için hazırlanıyor.
  • Sınavın bu bölümü, sınav katılımcılarının hem sınıf içinde hem de sınıf dışında karşılaşabilecekleri gerçek hayattan durumlara benzeyen 4 görevden meydana geliyor.
 • TOEFL iBT Yazma Bölümü
  • TOEFL iBT Yazma Bölümü, sınav katılımcılarının akademik bir ortamda İngilizce dilindeki yazma becerilerini ölçmek için tasarlanmakta olup, katılımcıların fikirlerini net, açık, anlaşılır ve iyi organize edilmiş bir şekilde sunmasını gerektiriyor.

Akademik ve yabancı dil yeterlilik sınavlarında zorlanıyorsanız, bizimle iletişime geçerek özel ders ve kurslarımız hakkında ücretsiz ön bilgilendirme alabilirsiniz.

Tam Görünüme Geçmek için Tıklayın