Üniversiteler Mah. Bilkent Plaza A3 Blok No:2 06800 Çankaya/Ankara

SAT Sınavı Konuları

SAT ya da Scholastic Assessment Test, merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan College Board tarafından hazırlanan standartlaştırılmış bir üniversite giriş sınavıdır.

Bir öğrencinin üniversite düzeyinde çalışmalara katılmaya ve yürütmeye hazır olup olmadığını değerlendiren SAT sınavı, sınava başvuran tüm öğrencilerin akademik yeterliliklerini karşılaştırmak amacıyla kullanılabilecek ortak bir veri noktası sağlamak üzere tasarlanır.

SAT sınavı, özü itibarıyla üç temel bölümden meydana gelir. Bu bölümler; öğrencilerin sözel yeterliliklerinin ölçüldüğü, Evidence-Based Reading and Writing (EBRW – Kanıt Esaslı Okuma ve Yazma) ana bölümünün bileşenleri olan Okuma Bölümü ve Yazma & Dil Bölümü ve öğrencilerin sayısal becerilerinin ölçüldüğü Matematik Bölümü şeklindedir.

Her ne kadar SAT sınavı bir öğrencinin lisede öğrenmesi gereken bilgiler ve edinmesi gereken beceriler esas alınarak hazırlansa da sınavın konuları her sınav oturumu için farklılık gösterebilir. Bununla birlikte, genel itibarıyla sınavda yer alan konuların sınav bölümlerine göre şu şekilde özetlenmesi mümkündür;

Okuma Bölümü (ReadIng)

 • Command of Evidence (Kanıtların Yönetimi)
  • Metinsel kanıtları tanıma ve analiz etme, mantıksal çıkarımlar yapma, yazarın amacını ve bakış açısını anlama.
 • Words in Context (Bağlamda Sözcükler)
  • Verilen metinlerde kullanılan sözcükleri anlayabilmek ve bu sözcüklerin anlamlarını belirleyebilmek amacıyla bağlamlarda verilen ipuçlarından faydalanma.
 • Information and Ideas (Bilgi ve Fikirler)
  • Metinlerin ana fikirlerinin, argümanlarının ve yapılarının analiz edilmesi.
 • Synthesis (Sentez)
  • Birden fazla kaynaktan faydalanarak bilgi toplama ve bir araya getirme.

Sınavın bu bölümünde kullanılan pasajlar genellikle edebi kurgu, bilgilendirici metinler ve Amerikan tarihinde kurucu nitelik taşıyan resmi belgelerde yer alan metinlerden seçilir.

Yazma ve Dil (WrItIng and Language)

 • Expression of Ideas (Fikirlerin İfadesi)
  • Çeşitli cümle yapıları ve kapsamlı bir sözcük dağarcığı kullanarak açık ve etkili bir şekilde yazılı iletişim kurma, argümanlar geliştirme, tez ve iddiaları kanıtlarla destekleme.
 • Standard English Conventions (Standart İngilizce Kural ve Kalıpları)
  • Dilbilgisi, yazım, imla, noktalama ve kullanım kurallarına hakim olma.
 • Command of Evidence (Kanıtların Yönetimi)
  • Yazılı iddiaları desteklemek için kanıtları etkili bir şekilde kullanma.

Sınavın bu bölümünde öğrencilere verilen görevler; okuduğunu anlama, dilbilgisi, noktalama ve kullanım hatalarını belirleme ve düzeltme vb. şeklindedir.

Matematik (Math)

 • Heart of Algebra (Cebir)
  • Doğrusal denklemler, eşitsizlikler, fonksiyonlar, denklem sistemleri ve ikinci dereceden denklemler.
 • Problem Solving and Data Analysis (Problem Çözme ve Veri Analizi)
  • Verileri yorumlama ve analiz etme, problemleri çözmek için istatistik, olasılık ve doğrusal modeller kullanma.
 • Passport to Advanced Math (İleri Matematiğe Geçiş)
  • Cebir II, trigonometri, karmaşık sayılar ve matrisler.

SAT sınavı tek başına hazırlanması hayli zor bir sınav olabilir. Bunun için size tüm püf noktaları ve stratejileri aktardığımız SAT özel dersleri ve kursları sunuyoruz. Kurs ve özel ders hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için şimdi arayın!