Üniversiteler Mah. Bilkent Plaza A3 Blok No:2 06800 Çankaya/Ankara

SAT ve ACT Farkı

Scholastic Assesment Testing (SAT) ve American College Testing (ACT) sınavları, liseden mezun olmuş ve akademik kariyerine devam etmek isteyen uluslararası ve yerel öğrenciler için uygulanan seviye belirleme sınavlarıdır.

Her iki sınav da esasen Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan üniversitelere girişte kullanılsa da günümüzde bu sınavlardan alınan puanı kabul eden Kanada üniversiteleri gibi uluslararası okullar bulunmaktadır. Ivy League okulları ve Amerika’daki üniversitelerin tamamı SAT ve ACT sınavlarının her ikisini de kabul etmektedir.

İki sınava da girme zorunluluğunuz olmadığı gibi üniversitelere başvuru sırasında sadece bir sınav sonucunuzu göstermeniz yeterli olacaktır. Bu iki sınav da temel olarak öğrencilerin üniversite eğitimine hazır olup olmadığını belirlemek, problem çözme ve okuduğunu anlama yeteneklerini ölçmek için hazırlanmış olsa da aralarındaki teknik farklar sebebiyle öğrenciler, kendi yeteneklerine daha uygun olan sınavı tercih ederek çalışmaya ayıracakları süreden tasarruf edebilir.

Her iki sınavda da okuma (reading), matematik ve yazma (writing) bölümleri bulunmaktadır fakat ACT’de bunlara ek olarak bir de İngilizce ve fen bölümü bulunur. Buna ek olarak ACT’deki yazma bölümü isteğe bağlıdır ve ek ücret ödeyerek bu bölümü sınavınıza dahil etmeniz gerekmektedir.

SAT sınavı 154 sorudan, ACT sınavı ise 215 sorudan oluşmaktadır ve her iki sınavda da puanlamalar sadece doğru cevaplar üzerinden yapılmaktadır. Bir diğer deyişle, yanlış cevaplarınız için sizden puan eksiltilmeyecektir. SAT ve ACT sınavlarına girmeyi düşünen öğrenciler için aşağıdaki tabloya danışarak kendileri için daha uygun olan sınava karar verebilir.

Özellik SAT ACT
Sınav Formatı 154 soru, 3 saat 215 soru, 2 saat 55 dakika
Süre Okuma (65 dk.), Yazma & Dil (35 dk.), Matematik (80 dk.) İngilizce(45 dk), Matematik (60 dk.), Okuma (35 dk), Fen Bilimleri (35 dk.)
Okuma Bölümü Karmaşık edebi ve bilgilendirici metinler Daha kısa, anlaşılır metinler
Yazma & Dil Bölümü Dilbilgisi, teknik dil kullanımı ve retorik Dilbilgisi, yazım, noktalama ve cümle yapısı
Matematik Bölümü Cebir, geometri, trigonometri ve kalkülüs SAT’ye benzer ancak daha düşük düzey
Fen Bilimleri Bölümü Yok Var
Hesap Makinesi Kullanımı Matematik bölümünün ilk yarısında Matematik ve fen bilimleri bölümlerinin tamamında
Toplam Puan Aralığı 400-1600 (bölüm başına 200) 1-36
Bölüm Puan Aralığı 200-800 1-36
İsteğe Bağlı Essay Evet (puan aralığı: 2-8) Evet (puan aralığı: 1-6)
Puanlama Her bir bölüm başına 200-800 Her bir bölüm başına 1-36
Yanlış Cevaplar için Ceza Yok Yok

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere SAT sınavında soru başına düşen süre ACT’ye oranla daha fazla ve bölüm sayısı daha az olduğundan öğrenciler tarafından daha çok tercih edilmektedir. Bununla birlikte, sınav içeriklerinin uygunluğu tamamen öğrenciden öğrenciye değişmektedir.